pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Problem s bytom v novostavbe

Jun 2007 sa kolaudovala novostavba. Doteraz nemam list vlastnictva a nebol ani podany vklad do katastra aj napriek tomu ze som pred 2 mesiacmi dal predajcovi 2000 sk !Ma vobec vyznam sa sudit o financnu nahradu ?

Vážený pane,

z Vašej otázky ( dal som predajcovi 2000,-SK ) nevyplýva, či šlo o sprostredkovanie predaja, alebo o kúpu bytu . Predpokladám, že tam asi mala byť suma 2 mil. Sk a že teda došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy a zaplateniu
kúpnej ceny. Pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosť, tak vlastnícke právo k nej sa nadobúda až zápisom v katastri nehnuteľností. Pred týmto okamihom sa nestanete vlastníkom nehnuteľnosti. Predávajúci je síce povinný podať
návrh na vklad do katastra, ale keď to neurobí, respektíve predá nehnuteľnosť ešte raz, tak pre kataster má prednosť ten návrh na vklad, ktorý prišiel skôr. Je teda celkom reálna šanca, že o byt prídete. Pokiaľ máte platnú zmluvu a doklad o zaplatení kúpnej ceny podal by som okamžite návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia , ktorým by sa zakázala predávajúcemu dispozícia s predmetnou nehnuteľnosťou To má samozrejme význam len vtedy , ak už nehnuteľnosť nebola predaná inému a vklad do katastra nebol povolený. V takom prípade máte nárok len na náhradu škody.
V tomto prípade by som konal rýchlo a nečakal na pekné slová predajcu. Pokiaľ chcete zistiť, či táto nehnuteľnosť nebola predaná inému odporúčam žiadať o list vlastníctva na ktorom je táto nehnuteľnosť evidovaná ( bez
ohľadu na to na koho ) Rovnako z neho zistíte, či práva uvedené na liste vlastníctva neboli dotknuté zmenou .
Či je šanca, alebo nie je šanca na reálne vymoženie pohľadávky je vecou konkrétnej situácie, ale pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosť tak by som sa rozhodne svojho práva súdnou cestou domáhal.

s pozdravom Grant


Pravna pomoc | stály odkaz

Komentáre

  1. ...
    ak bola kolaudácia v júni 2007 to ešte neznamená , že prebehla bez problémov . určite tam boli závady , ktoré sa museli odstraňovať . lebo až keď je vydané Rozhodnutie o užívaní stavby a je vydaná doložka právoplatnosti tak sa môže požiadať o Rozhodnutie o pridelení orientačného a súpisného čísla a až potom sa môže stavba bytovky dať zapísať do katastra nehnuteľností . Ak od Vás vypýtali 2.000,-Sk, tak je to správny poplatok vkladového konania na správe katastra . stavebné spoločnosti podávajú návrhy na vklad spoločne pre všetkých kupujúcich . z tohoto dôvodu mohlo dôjsť k omeškaniu podania . na Vašom mieste by som sa najprv spojila s predávajúcim a zistila ako je to s podaniami na správu katastra a až potom podnikala ďalšie kroky . resp. by som sa pozrela do zmluvy na sankcie na strane zhotoviteľa diela za nedodržanie termínu odovzdania bytu alebo ku ktorým právnym úkonom sa zaviazal , že ukončí .
    publikované: 12.05.2008 10:42 | autor: topas234 (e-mail, web, autorizovaný)
  2. Novostavba
    No právě taky volíme stavbu novostavby přes tuto firmu http://novostavby.com/ A právě, že kvůli různým dotacím. Jen je potřeba mít vše řádně zařízené a na stavbě dozor, co na vše nezávisle dohlíží a nakonec dotace schválí. Dočetla jsem se, že se dá získat až 300,- tis. Na dotacích.
    publikované: 02.09.2019 09:16 | autor: Gabriel8 (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014